logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

 

 

Uitnodiging herhalingslessen 2023
      Nationale Bond EHBO Vereniging
      Klazienaveen.

 

Bij deze nodigt het bestuur van de Nat. Bond EHBO Vereniging Klazienaveen alle   leden uit voor het volgen van de jaarlijkse herhalingslessen. Naast de hieronder staande algemene informatie, ontvangen jullie een viertal bijlagen:

ü  De agenda voor de Algemene Ledenvergadering.

ü  De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 07-09-2022.

ü  De indeling in groepen voor de herhalingslessen 2023 en data.

ü  Nieuw huishoudelijk reglement ter goedkeuring van de leden.

Er zijn dit seizoen 3 groepen. Een groep op de maandag- en een groep op de woensdagavond.

Er is ook weer een groep op de zaterdag.
Alle lessen vinden plaats in het najaar van 2023.
We hebben een nieuwe instructeur. Bianca Wijnands is vanwege verandering in werk niet meer in staat de lessen te geven.

De lessen worden dit seizoen verzorgd door mw. Miriam Schenk.

 

ü  De lesavonden starten om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

De lessen worden gegeven op maandag en woensdag in de maanden september en oktober 2023.

De 2 lessen op de zaterdag zijn van 9 tot 13 uur.

ü  Zie de bijlage met de indeling voor de herhalingslessen.

ü  Alle lessen worden dit seizoen gegeven in o.b.s. Klazienaveen, van Echtenstraat 26, 7891 LM Klazienaveen.

ü  Let erop dat je de herhalingslessen volgt. We hebben de lessen al tot een minimum beperkt. Indien er te weinig lessen zijn gevolgd, kan het diploma niet worden verlengd!

ü  Sommige leden switchen ook regelmatig van groep.

Dit kan alleen in overleg en bij uitzondering. Volg zoveel mogelijk de lessen van de groep waarin je bent ingedeeld. De groepen zijn zo verdeeld, dat er voldoende geoefend kan worden.

De eerste week start met een gezamenlijke les op maandag 04 september 2023 voor alle leden.
De avond start om 19.30 uur met de Algemene Ledenvergadering. De avond wordt dan voortgezet met de eerste les voor alle leden.

Zie verder het schema met data voor de herhalingslessen. We rekenen op 04 september op de aanwezigheid van alle leden. De avond telt als lesavond. Eventuele afmelding kan per     e-mail of telefonisch bij de secretaris. 

      Bij problemen met het volgen van de herhalingslessen of bij afmelding van een les, neem
      dan zo spoedig mogelijk contact op met Henk Goeree (secretaris), telefonisch of via e-mail.
      Telefoon: 0591-632314.

     E-mailadres van de vereniging:            info@nbehboklazienaveen.nl

     Website van de vereniging:                  www.nbehboklazienaveen.nl

     Op de website staat alle informatie van de vereniging. Als je informatie kwijt bent, dan   

     kun je het op de website vinden.

Bankrekeningnummer: NL28 RABO 0125 7037 91

De contributie:

Voor het seizoen 2023 is de contributie niet verhoogd en blijft gehandhaafd op € 55,-.

De vastgestelde contributie dient te worden overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer voor aanvang van de herhalingslessen op 04 september.
Bij niet tijdige betaling kan niet (verder) worden deelgenomen aan de lessen. Graag bij overboeking de naam vermelden. Dat maakt het innen van de contributie voor de penningmeester wat overzichtelijker.

De opzegging van het lidmaatschap kan in een kalenderjaar voor 31 juli. Opzegging in 2023 na 31 juli betekent dat de contributie van 2023 nog moet worden betaald. Per 2024 vervalt dan het lidmaatschap.

Afhankelijk van je zorgverzekering bestaat de mogelijkheid om een deel of het gehele bedrag van de contributie terug te krijgen via de verzekering.

Na betaling van de contributie kun je een kwitantie krijgen van de penningmeester, die daarna kan worden ingediend bij de zorgverzekering.

Informatie hierover kan worden gevonden in de polis of op de website van je zorgverzekering.

 Algemeen:

Een behaald EHBO diploma heeft een geldigheid van twee jaar.

Jaarlijks worden herhalingslessen gegeven. Indien de herhalingslessen gedurende twee jaar in voldoende mate zijn gevolgd, te beoordelen door de instructeur, dan wordt door de vereniging bij het Oranje Kruis verlenging van het diploma aangevraagd voor opnieuw twee jaar.  Het diploma is inclusief een aantekening AED. Een herhalingsles bediening AED maakt deel uit van het programma.

Indien niet aan de voorwaarden voor verlenging wordt voldaan, dan zal de betrokkene een toets moeten doen om alsnog in aanmerking te komen voor verlenging van het diploma.
Voor de herhalingslessen en het aanvragen van verlenging van het diploma worden niet apart kosten in rekening gebracht.

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

het bestuur.