logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

  Geen herhalingslessen 2020

 

         Nationale Bond EHBO Vereniging Klazienaveen.

I.v.m. de terugloop van het ledenaantal zijn wij genoodzaakt om de herhalingslessen terug te brengen van 3 groepen naar 2 groepen. De groep op de zaterdag komt te vervallen.

Er zijn dit seizoen 2020 twee groepen. Een groep op de dinsdagavond en een groep op de woensdagavond.
Alle lessen vinden plaats in het najaar van 2020 en wel op de volgende data:

    Les 1 woensdag  (tevens Algemene Ledenvergadering)
    Les 2 dinsdag  en woensdag  september
    Les 3 dinsdag  en woensdag  september
    Les 4 dinsdag  en woensdag  september
    Les 5 dinsdag  en woensdag  oktober

 

De lessen worden dit seizoen weer verzorgd door mw. Bianca Wijnands.

 

ü  De lesavonden starten om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

ü  Alle lessen worden gegeven in o.b.s. “de Spil” aan de Voeghoutenstraat in Klazienaveen.

ü  Let erop dat je de herhalingslessen volgt. We hebben de avonden al tot een minimum beperkt. Indien er te weinig lessen zijn gevolgd, kan het diploma niet worden verlengd!

ü  Sommige leden switchen ook regelmatig van groep.

ü  Dit kan alleen in overleg en bij uitzondering. Volg zoveel mogelijk de lessen van de groep waarin je bent ingedeeld. De groepen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld, waardoor er voldoende geoefend kan worden.

De eerste week start met een gezamenlijke les op woensdag  september 2021 voor alle leden.
De avond start om 19.30 uur met de Algemene Ledenvergadering. De avond wordt dan voortgezet met de eerste les voor alle leden.

Zie verder het schema met data voor de herhalingslessen. We rekenen  september op de aanwezigheid van alle leden. De avond telt als lesavond. Eventuele afmelding kan per     e-mail of telefonisch bij de secretaris. 

         

     Bij problemen met het volgen van de herhalingslessen of bij afmelding van een les, neem              

     dan zo spoedig mogelijk contact op met Henk Goeree (secretaris), telefonisch of via
     e-mail.

     Telefoon:                                                  0591-632314.

     E-mailadres van de vereniging:             info(at)nbehboklazienaveen(dot)nl

     Website van de vereniging:                    www.nbehboklazienaveen.nl

     Op de website staat alle informatie van de vereniging. Als je informatie kwijt bent, dan   

     kun je het op de website vinden.

     Bankrekeningnummer: NL28 RABO 0125 7037 91

 

De contributie:

Voor het seizoen 2020 is de contributie niet verhoogd en blijft gehandhaafd op € 55,-.

De vastgestelde contributie dient te worden overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer voor aanvang van de herhalingslessen op 9 september. Bij niet tijdige betaling kan niet (verder) worden deelgenomen aan de lessen. Graag bij overboeking de naam vermelden. Dat maakt het innen van de contributie voor de penningmeester wat overzichtelijker.

Afhankelijk van je zorgverzekering bestaat de mogelijkheid om een deel of het gehele bedrag van de contributie terug te krijgen via de verzekering.

Na betaling van de contributie kun je een kwitantie krijgen van de penningmeester, die daarna kan worden ingediend bij de zorgverzekering.

Informatie hierover kan worden gevonden in de polis of op de website van je zorgverzekering.

 

Algemeen:

Een behaald EHBO diploma heeft een geldigheid van twee jaar.

Jaarlijks worden herhalingslessen gegeven. Indien de herhalingslessen gedurende twee jaar in voldoende mate zijn gevolgd, te beoordelen door de instructeur, dan wordt door de vereniging bij het Oranje Kruis verlenging van het diploma aangevraagd voor opnieuw twee jaar.  Het diploma is inclusief een aantekening AED. Een herhalingsles bediening AED maakt deel uit van het programma.

Indien niet aan de voorwaarden voor verlenging wordt voldaan, dan zal de betrokkene een toets moeten doen om alsnog in aanmerking te komen voor verlenging van het diploma.
Voor de herhalingslessen en het aanvragen van verlenging van het diploma worden niet apart kosten in rekening gebracht.

 

 

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

 

het bestuur.