logo
Zoeken:

Inloggen:


Gegevens vergeten?

 

 

               

         Uitnodiging herhalingslessen 2021 Nationale Bond EHBO Vereniging Klazienaveen.

Bij deze nodigt het bestuur van de Nat. Bond EHBO Vereniging Klazienaveen alle leden uit               voor het volgen van de jaarlijkse herhalingslessen. Naast de hieronder staande algemene                   informatie, ontvangen jullie een drietal bijlagen:

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5-09-2019.
De indeling in groepen voor de herhalingslessen 2021 en data.
 
Er zijn dit seizoen 2 groepen. Een groep op de dinsdag- en een groep op de woensdagavond.
Alle lessen vinden plaats in het najaar van 2021.
De lessen worden dit seizoen verzorgd door mw. Bianca Wijnands. 
 
De lesavonden starten om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.
De lessen worden gegeven op dinsdag en woensdag in de maanden september en 
              oktober  2021. 
Zie de bijlage met de indeling voor de herhalingslessen.
Alle lessen worden gegeven in o.b.s. “de Spil” aan de Voeghoutenstraat in Klazienaveen.
Let erop dat je de herhalingslessen volgt. We hebben de avonden al tot een minimum                          beperkt. Indien er te weinig lessen zijn gevolgd, kan het diploma niet worden verlengd!
Sommige leden switchen ook regelmatig van groep. 
Dit kan alleen in overleg en bij uitzondering. Volg zoveel mogelijk de lessen van de groep                   waarin je bent ingedeeld. De groepen zijn zo eerlijk mogelijk verdeeld, waardoor er                           voldoende geoefend kan worden. 
             De eerste week start met een gezamenlijke les op woensdag 15 september 2021 voor alle                     leden.
             De avond start om 19.30 uur met de Algemene Ledenvergadering. De avond wordt dan                       voortgezet met de eerste les. 
             Zie verder het schema met data voor de herhalingslessen.
            We rekenen op 15 september op de aanwezigheid van alle leden. 
            De avond telt als lesavond. Eventuele afmelding kan per e-mail of telefonisch bij de                            secretaris.  
         
            Bij problemen met het volgen van de herhalingslessen of bij afmelding van een les, neem                    dan zo spoedig mogelijk contact op met Henk Goeree (secretaris), telefonisch of via e-mail.

            Telefoon: 0591-632314.

     E-mailadres van de vereniging:  info@nbehboklazienaveen.nl 
           
           Website van de vereniging:       www.nbehboklazienaveen.nl
           Op de website staat alle informatie van de vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           kun je het op de website vinden.
 
 
 
 
 
 
Bankrekeningnummer: NL28 RABO 0125 7037 91
 
 
De contributie:
Voor het seizoen 2021 is de contributie niet verhoogd en blijft gehandhaafd op € 55,-.
De vastgestelde contributie dient te worden overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer voor aanvang van de                              herhalingslessen op 15 september. Bij niet tijdige betaling kan niet (verder) worden deelgenomen aan de lessen. Graag bij                overboeking de naam vermelden. Dat maakt het innen van de contributie voor de penningmeester wat overzichtelijker.
Afhankelijk van je zorgverzekering bestaat de mogelijkheid om een deel of het gehele bedrag van de contributie terug te                  krijgen via de verzekering.
Na betaling van de contributie kun je een kwitantie krijgen van de penningmeester, die daarna kan worden ingediend bij de              zorgverzekering.
Informatie hierover kan worden gevonden in de polis of op de website van je zorgverzekering.
 
Algemeen:
Een behaald EHBO diploma heeft een geldigheid van twee jaar.
Jaarlijks worden herhalingslessen gegeven. Indien de herhalingslessen gedurende twee jaar in voldoende mate zijn                          gevolgd, te beoordelen door de instructeur, dan wordt door de vereniging bij het Oranje Kruis verlenging van het diploma                aangevraagd voor opnieuw twee jaar.  Het diploma is inclusief een aantekening AED. Een herhalingsles bediening AED                    maakt deel uit van het programma. 
Indien niet aan de voorwaarden voor verlenging wordt voldaan, dan zal de betrokkene een toets moeten doen om alsnog in              aanmerking te komen voor verlenging van het diploma.
Voor de herhalingslessen en het aanvragen van verlenging van het diploma worden niet apart kosten in rekening gebracht.
 
 
We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
 
het bestuur.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
         
 
 

 

 

Bankrekeningnummer: NL28 RABO 0125 7037 91
 
 
De contributie:
Voor het seizoen 2021 is de contributie niet verhoogd en blijft gehandhaafd op € 55,-.
De vastgestelde contributie dient te worden overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer               voor aanvang van de herhalingslessen op 15 september. Bij niet tijdige betaling kan niet                    (verder) worden deelgenomen aan de lessen. Graag bij overboeking de naam vermelden.
Dat maakt het innen van de contributie voor de penningmeester wat overzichtelijker.
Afhankelijk van je zorgverzekering bestaat de mogelijkheid om een deel of het gehele                         bedrag van de contributie terug te krijgen via de verzekering.
Na betaling van de contributie kun je een kwitantie krijgen van de penningmeester, die                     daarna kan worden ingediend bij de zorgverzekering.
Informatie hierover kan worden gevonden in de polis of op de website van je                                       zorgverzekering.
 
Algemeen:
Een behaald EHBO diploma heeft een geldigheid van twee jaar.
Jaarlijks worden herhalingslessen gegeven. Indien de herhalingslessen gedurende twee jaar                in voldoende mate zijn gevolgd, te beoordelen door de instructeur, dan wordt door de                          vereniging bij het Oranje Kruis verlenging van het diploma aangevraagd voor opnieuw                      twee jaar.  Het diploma is inclusief een aantekening AED.
Een herhalingsles bediening AED maakt deel uit van het programma. 
Indien niet aan de voorwaarden voor verlenging wordt voldaan, dan zal de betrokkene een               toets moeten doen om alsnog in aanmerking te komen voor verlenging van het diploma.
Voor de herhalingslessen en het aanvragen van verlenging van het diploma worden niet                     apart kosten in rekening gebracht.
 
 
We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
 
het bestuur.